FNs erklæring om urfolks rettigheter for urfolksungdom
FNs menneskerettigheter og urfolks rettigheter
SAMISK SELVBESTEMMELSE
Utdanning av urfolksbarn som språklig folkemord og en forbrytelse mot menneskeheten?
Et globalt perspektiv
SAMISK SELVBESTEMMELSE AUTONOMI OG ØKONOMI, SAMETINGETS MYNDIGHET OG AUTONOMI INNENFOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN
 
 
 
 
Promotion and protection of all human rights, civil,
political, economic, social and cultural rights,
including the right to development
Report of the Special Rapporteur on the rights of indigenous
peoples, James Anaya
Report of the Special Rapporteur on the situation of human
rights and fundamental freedoms of indigenous people
State of the World’s Indigenous Peoples

 
Ledige stillinger

Vil du bidra til å øke kunnskapen om urfolksrettigheter i Norge? Har du erfaring fra internasjonalt urfolksarbeid? Leter du etter en spennende, utfordrende jobb i et samisk område?

Da er kanskje dette noe for deg?

GÁLDU søker

RÅDGIVER

                                     i 100% fast stilling

GÁLDU er inne i en fornyingsprosess, og skal utvikle ny strategiplan for sin virksomhet. Arbeidsoppgaver vil være knyttet til strategi- og utviklingsarbeid, kunnskapsformidling til GÁLDUs målgrupper, kontakt med eksterne samarbeidspartnere samt administrative oppgaver knyttet til senterets daglige virksomhet.

Vi søker etter noen med juridisk, samfunnsvitenskapelig eller kommunikasjonsfaglig utdanning på masternivå, eller noen som har tilsvarende relevant arbeidserfaring og/eller utdanning. Du må ha gode skriftlige og muntlige kunnskaper i engelsk, et skandinavisk språk og et samisk språk. Vi ønsker en kollega som er flink å kommunisere, samarbeide og som jobber godt både i team og selvstendig.

GÁLDUs stab består i dag kun av kvinner, derfor blir vi glad hvis vi får mannlige søkere!

Stillingen er plassert i stillingskode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver. Kontorsted er Diehtosiida- Guovdageaidnu/Kautokeino. Til stillingen hører de rettigheter og plikter som tilfaller offentlige ansatte. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse. Nedskriving av studielån for Nord- Troms og Finnmark i Statens lånekasse for utdanning. De første 6 mnd er prøvetid.

Søknad med CV og bekreftede kopier av vitnemål, attester og referanser sendes: GÁLDU, Kompetansesenteret for urfolks rettigheter, Hánnoluohkká 45, 9520 Guovdageaidnu- Kautokeino.

Tiltredelse: Snarest.

Vil du vite mer om stillingen? Ta kontakt med direktør Laila Susanne Vars (+47) 900 30 998.

Søknadsfrist: 1.august 2013