FNs erklæring om urfolks rettigheter for urfolksungdom
FNs menneskerettigheter og urfolks rettigheter
SAMISK SELVBESTEMMELSE
Utdanning av urfolksbarn som språklig folkemord og en forbrytelse mot menneskeheten?
Et globalt perspektiv
SAMISK SELVBESTEMMELSE AUTONOMI OG ØKONOMI, SAMETINGETS MYNDIGHET OG AUTONOMI INNENFOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN
 
 
 
 
Promotion and protection of all human rights, civil,
political, economic, social and cultural rights,
including the right to development
Report of the Special Rapporteur on the rights of indigenous
peoples, James Anaya
Report of the Special Rapporteur on the situation of human
rights and fundamental freedoms of indigenous people
State of the World’s Indigenous Peoples

 
Ledige stillinger

Vil du bidra til å øke kunnskapen om urfolksrettigheter i Norge? Har du erfaring fra kommunikasjonsarbeid? Leter du etter en spennende, utfordrende jobb i et samisk område?

Da er kanskje dette noe for deg?

Vi søker etter en operativ redaktør (rådgiver/seniorrådgiver) i 100% vikariat

Vikariat t.o.m. 11.9.2015, med mulighet for forlengelse/fast stilling.

Tiltredelse: Snarest.

Arbeidsoppgaver:

Operativt redaktøransvar for fornyelse, drift og videreutvikling av nettsiden galdu.org og for utgivelse av tidsskriftet Gáldu Čála.

Koordinere Gáldus nettsatsing og fornying av Gáldus hjemmesider.

Bidra til å operasjonalisere Gáldus nye strategiplan med særlig vekt på tilrettelegging av nettjenester/informasjon tilpasset Gáldus ulike målgrupper.

Kompetanse:

Kommunikasjonsfaglig utdanning på høyskole/universitetsnivå (mastergrad), eller tilsvarende realkompetanse.

Erfaring fra journalistikk og/eller kommunikasjonsfaglig arbeid, nettpublisering og nettutvikling, redaksjonsarbeid med produksjon av bøker eller tidsskrift.

Kjennskap til internasjonale urfolksmekanismer er en fordel.

Gode skriftlige og muntlige kunnskaper i et samisk språk, i engelsk, og norsk.

Vi søker etter en operativ redaktør med gjennomføringskraft og med evne til å tenke strategisk i vår nettsatsing. Du må ha redaksjonell teft og kunne skrive enkelt og presist om komplekse saker. Du må ha erfaring med webpublisering og –utvikling og kunnskap om hva som skal til for å skape gode brukeropplevelser. Du må også kunne koordinere produksjonen av tidsskriftet Gáldu Čála.

Vi ønsker en kollega som er flink til å samarbeide, arbeide selvstendig og som har stor interesse for å dele kunnskap og trekke veksler på andres kompetanse. Du må også kunne presentere komplekse problemstillinger og faginnhold på en lett tilgjengelig måte.

GÁLDUs stab består i dag kun av kvinner, derfor blir vi glad hvis vi får mannlige søkere!

Stillingen er plassert i stillingskode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver. Kontorsted er på Diehtosiida- Guovdageaidnu/Kautokeino. Til stillingen hører de rettigheter og plikter som tilfaller offentlige ansatte. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse. Gáldu har avtale om Inkluderende arbeidsliv.

Kvalifiserte søkere kan bli innkalt til intervju. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Søknad med CV og bekreftede kopier av vitnemål, attester og referanser sendes: GÁLDU, Kompetansesenteret for urfolks rettigheter, Hánnoluohkká 45, 9520 Guovdageaidnu- Kautokeino.

Vil du vite mer om stillingen? Ta kontakt med direktør Laila Susanne Vars (+47) 977 54 102, laila@galdu.no

Søknadsfrist: 24.september 2014