Fornorskningen av samene
FNs erklæring om urfolks rettigheter for urfolksungdom
FNs menneskerettigheter og urfolks rettigheter
SAMISK SELVBESTEMMELSE
Utdanning av urfolksbarn som språklig folkemord og en forbrytelse mot menneskeheten?
Et globalt perspektiv
 
 
 
 
Promotion and protection of all human rights, civil,
political, economic, social and cultural rights,
including the right to development
Report of the Special Rapporteur on the rights of indigenous
peoples, James Anaya
Report of the Special Rapporteur on the situation of human
rights and fundamental freedoms of indigenous people
State of the World’s Indigenous Peoples

 
Mediakrig i Guatemala
Dobbeltmoral, piratradio og forfølgelse er en del av medias hverdag i Guatemala. 60% av urfolket i landet er analfabeter og har i tillegg lite kjennskap til det spanske språket. Dette gjør det vanskelig for urfolk å komme til orde til tross for påstander om demokrati og Guatemalas ratifisering av ILO konvensjon 169. TV Maya ønsker å endre på dette.


Direktør i Maya TV Abraham Chocooj Cu (venstre) sammen med sitt team på WITBC 2012 konferansen i Kautokeino. Foto: Silja Somby / Gáldu

Som den eneste offentlige TV kanal i Guatemala, ble TV Maya initiert av president Portillo i 2003. En rekke Mayaer jobbet under hans regjering, deriblant kulturministeren som igangsatte TV Maya. Kanalen startet sendinger først i 2008.

- Regjeringen driver med dobbeltmoral, sier direktør i TV Maya, Abraham Chocooj Cu. TV Maya ble etablert som et direkte resultat av fredsavtalen etablert i Guatemala i 1996. Samme året ratifiserte Guatemala ILO konvensjon 169, og ønsket samtidig å løfte urfolks identitet og kultur ved å gi Maya folket egne medier. Chocooj Cu fra språkorganisasjonen ALMG og en av initiativtakerne til TV kanalen, fikk oppdraget med å drive TV kanalen.

- Vår språkorganisasjon ALMG mottar 4 millioner årlig. Vi har ansvaret for 22 Mayaspråk, 2 andre urfolksspråk, samt spansk som et fellesspråk. Med dette grunnlaget skal vi drive en nasjonal TV kanal i tillegg til våre plikter som en språkfremmende organisasjon, forklarer Chocooj Cu hans oppfattelse av regjeringens motstridende intensjoner.

- Da vi fikk oppdraget å drive TV stasjonen hadde vi ingen anelse om hva vi skulle gjøre, eller hvor vi skulle starte. Det tok oss ytterligere 5 år før vi kunne lansere vårt første program, sier Chocooj Cu. Mediautdanning er fremdeles en av de største hindringene for skikkelig drift av TV stasjonen, i tillegg til et system gjennomsyret av strukturalisme og diskriminering. TV Mayas første overføring fant sted i 2008 med en dokumentarserie på 25 deler, produsert på alle Guatemalas språk. En stor innsats på det tidspunktet. TV Maya sender per dags dato 1 time daglig, men har en 24 timers kringkastingslisens.

- Som et offentlig TV nettverk kan vi dessverre ikke ty til reklamefilmer som inntektskilde, sier Chocooj Cu. - Nyheter er viktig å kringkaste, men det er kostbart. Vårt mandat er å kringkaste programmer som har kulturelt eller informativt innhold, legger Chocooj Cu til. På spørsmål om nyhetsproduksjon muligens kan komme i konflikt med deres mandat, innrømmer Chocooj Cu at det kan være problematisk. - Men uansett er nyheter om urfolksrettigheter av stor betydning her i Guatemala, hvor ca. 60% av urfolk er analfabeter og i tillegg ikke kan spansk. Siden vi har lisensen, ville det være av stor betydning å utvide mulighetene for å sende våre programmer, forteller Chocooj Cu.

Informasjon om rettigheter er svært viktig, derfor er det for eksempel høy etterspørsel etter radiotjenester i lokalsamfunnene. Tiltross for dette velger regjeringen enten å nekte salg av radiofrekvenser til lokalsamfunn eller de priser så høyt at fattige samfunn ikke har mulighet å kjøpe dem. Som et eksempel forteller Chocooj Cu, at en radiofrekvens er priset til rundt 760.000 USD. Dette medfører at piratradio blir den eneste måten å spre viktig informasjon til et analfabetisert folk. Chocooj Cu sier at mange lokale radiojournalister er blitt tiltalt og fengslet. Piratradio er svært vanlig i Guatemala og spiller en viktig rolle i samfunnsarbeidet. De fleste av aktørene jobber gratis, fremholder Cu. - Det ble forsøkt å påvirke kongressen til å legalisere alle uoffisielle radiostasjoner, men det mislyktes. Jeg har ikke tro på at det kommer til å løse seg så lettvint, sier Cu.

- Maya TV kunne vært løsningen siden vi har lisens, men vi har behov for ressurser, sier Chocooj Cu og legger til: - Vi har ambisjoner. Vi har lansert et pilotprosjekt hvor vi har tenkt å etablere nyhetsgrupper for hvert urfolksspråk vi har her i Guatemala. Vi ønsker å få dette på plass innen 2014, og er i dialog med bevilgende myndigheter, men lobbyvirksomheten er en skjør prosess, fastslår Chocooj Cu.

Videre innrømmer Chocooj Cu at TV Mayas fremtid var i faresonen inntil ganske nylig. -President Molina fornyet vår lisens den 21.februar for 15 år. Men ganske nylig forsøkte tidligere president Colom å fjerne lisensen, etter å ha erklært at vi ikke vet hvordan man lager TV, og at urfolk ikke har behov for TV siden vi ikke ser på TV. Det tok oss fire måneder med aksjoner for å forhindre en nedleggelse initiert av president Colom, minnes Cu. - Bare tre dager før han gikk av i januar 2012, signerte han for videreføring av vår kanal, minnes han.

- Vi ønsker å utvide ved å kringkaste via satellitt, men det koster ca.150.000 USD på årlig basis å sende via satellitt. Dette ville gjøre oss synlig for alle urfolkssamfunn i landet som vi i dag ikke når ut til. Vi har all nødvendig utstyr for kringkasting via satellitt, det vi trenger er finansiering, slår direktøren av TV Maya fast. Direktøren har sammen med sitt team deltatt på WITBC som ble arrangert i Kautokeino 25.- 29.mars 2012.

Oppdatert 16.04.2012
Publisert av: Webmaster