Fornorskningen av samene
FNs erklæring om urfolks rettigheter for urfolksungdom
FNs menneskerettigheter og urfolks rettigheter
SAMISK SELVBESTEMMELSE
Utdanning av urfolksbarn som språklig folkemord og en forbrytelse mot menneskeheten?
Et globalt perspektiv
 
 
 
 
Promotion and protection of all human rights, civil,
political, economic, social and cultural rights,
including the right to development
Report of the Special Rapporteur on the rights of indigenous
peoples, James Anaya
Report of the Special Rapporteur on the situation of human
rights and fundamental freedoms of indigenous people
State of the World’s Indigenous Peoples

 
Markering av kvinnedagen 8. mars med et urfolksrettighetsperspektiv.
ved Universitetet i Oslo
Norsk senter for menneskerettigheter inviterer til et åpent møte med fokus på urfolksrettigheter og kvinnerettigheter i anledning markeringen av den internasjonale kvinnedagen ved universitetet i Oslo. Bl.a. deltar tidligere ledere av UNPFII; Ole Henrik Magga og Victoria Tauli-Corpus, og tidligere spesialrapportør for urfolkssaker Rodolfo Stavenhagen. Møtet ledes av Asbjørn Eide og Nils Butenschøn.

Norsk senter for menneskerettigheter inviterer til et åpent møte med fokus på urfolksrettigheter og kvinnerettigheter i anledning markeringen av den internasjonale kvinnedagen ved universitetet i Oslo. Bl.a. deltar tidligere ledere av UNPFII; Ole Henrik Magga og Victoria Tauli-Corpus, og tidligere spesialrapportør for urfolkssaker Rodolfo Stavenhagen. Møtet ledes av Asbjørn Eide og Nils Butenschøn.
Les mer her.


Victoria Tauli-Corpus og Ole Henrik Magga


Oppdatert 23.02.2012
Publisert av: Silja Somby