Fornorskningen av samene
FNs erklæring om urfolks rettigheter for urfolksungdom
FNs menneskerettigheter og urfolks rettigheter
SAMISK SELVBESTEMMELSE
Utdanning av urfolksbarn som språklig folkemord og en forbrytelse mot menneskeheten?
Et globalt perspektiv
 
 
 
 
Promotion and protection of all human rights, civil,
political, economic, social and cultural rights,
including the right to development
Report of the Special Rapporteur on the rights of indigenous
peoples, James Anaya
Report of the Special Rapporteur on the situation of human
rights and fundamental freedoms of indigenous people
State of the World’s Indigenous Peoples

 
Regjeringen øker støtten til polarforskning
OSLO -- Den norske regjeringen vil sette av 40 millioner ekstra over de neste tre årene for å styrke samarbeidet om polarforskning med andre land.

Norge har drevet forskning i Antarktis siden 1890-årene. I dag er Norge blant de landene som bidrar mest til å bringe frem ny forskning fra polare strøk.

Bilde: 14. desember 2011: Her overrekker Statsministeren det norske flagg som en gest til Bill Coughran, direktøren for AmundenScott-basen på Sydpolen. Foto: Erik Edland, SMK

- De polare områdene er blant de mest følsomme for klimaendringer. Forskning som foregår der er også viktig for å forstå omfang og konsekvenser for det globale klima. Regjeringen har besluttet å sette av 40 millioner ekstra over de neste tre år for å styrke samarbeidet om polarforskning med andre land. Forskningen vil særlig fokusere på klimaendringene og økosystemet i Sørishavet, sier statsminister Jens Stoltenberg under et besøk til forskningsstasjonen Amundsen Scott på Sydpolen.

Internasjonalt samarbeid innen polarforskning er viktig både i forhold til de store og kompliserte problemstillingene man står ovenfor og som følge av høye kostnader knyttet til transport og logistikk for opphold under ekstreme fysiske betingelser.

Hvordan is, snø og permafrost i polarområdene reagerer på den globale oppvarmingen som følge av de raskt økende klimagassutslippene vil være av stor betydning for jordens framtidige klima. Jo raskere sjøisen og snødekket reduseres, jo raskere varmes polarområdene opp. Nedsmelting av ismasser i Antarktis og på Grønland vil medføre at havnivået stiger.  

De ekstra midlene vil bli håndtert av Norges Forskningsråd i samråd med Utenriksdepartementet.

Kilde: Regjeringen.no

Les mer om norsk polarforskning på nettsidene til Norsk Polarinstitutt.
Oppdatert 14.12.2011
Publisert av: Magne Ove Varsi