Fornorskningen av samene
FNs erklæring om urfolks rettigheter for urfolksungdom
FNs menneskerettigheter og urfolks rettigheter
SAMISK SELVBESTEMMELSE
Utdanning av urfolksbarn som språklig folkemord og en forbrytelse mot menneskeheten?
Et globalt perspektiv
 
 
 
 
Promotion and protection of all human rights, civil,
political, economic, social and cultural rights,
including the right to development
Report of the Special Rapporteur on the rights of indigenous
peoples, James Anaya
Report of the Special Rapporteur on the situation of human
rights and fundamental freedoms of indigenous people
State of the World’s Indigenous Peoples

 
Gáldus årsrapport 2014
Gáldus årsrapport for 2014
06.05.2015
Seminar om reindriftsloven og internasjonale menneskerettighetsinstrumenter
Les mer
28.01.2015
Gáldus seminar om reindriftsloven og internasjonale menneskerettighetsinstrumenter
Gáldu arrangerer seminar 16.1.2014 i Kautokeino på Diehtosiida, Sáhkaskáidi om reintallstilpasnings-prosessen i Norge. Seminaret skal gi reindriftsutøvere mulighet til å få mer forståelse for hvordan reindriftsloven fungerer og hvordan internasjonale konvensjoner virker for Norge og for reindriftsutøvere. Gáldu har fått støtte fra Sametinget til å arrangere dette seminaret.

Hovedtemaet for seminaret er reintallsprosessen. Seminaret arrangeres fordi reindriftsutøvere har spurt Gáldu om bistand for å bedre å forstå og få mer kunnskap om reindriftsloven, menneskerettslige avtaler og menneskerettslige instrumenter, overvåkningsorganer og tiltak som hører til reintallstilpasningsprosessen.

Seminaret er åpent for alle. Seminaret tolkes mellom norsk og nordsamisk.
Program
08.01.2015

Samediggi. Aili KeskitaloSametingsrådet mener samers rettigheter ikke blir ivaretatt: Advarer mot reform
Sametingets president Aili Keskitalo mener regjeringens kommunereform truer samers rettigheter. – Vi aksepterer ikke å bli overkjørt, sier hun.

07.11.2014
Finsk ILO-vedtak kan legge press på Sverige
SVERIGE - Sverige risikerer å havne på sidelinjen i Norden med sin samepolitikk dersom Finland ratifiserer ILO 169, mener universitetslektor Peter Johansson.

07.11.2014
Lakserett til flere
Finnmarkseiendommen (FeFo) letter på reglene, og vil gjøre det enklere å få tilgang til sjølaksefiske i Finnmark.

07.11.2014
– Norge marginaliserer sin rolle i nordområdene
Norge stilte kun med én representant under en nylig nordområde-konferansen i Reykjavik. – Norge marginaliserer sin rolle i nordområdene, sier redaktør i High North News.

06.11.2014
UTO. Logo UTOMarkerer FNs toleransedag med debatt
14. november fra kl. 09.00 til kl. 17.00.
Hvor går grensen for toleranse og ytringsfrihet? Hvordan skal vi føre religionsdialog og forebygge hat og ekstremisme? Dette er hovedproblemstillinger som skal belyses og diskuteres under fredagens konferanse på Drammens teater. Det er den iranske menneskerettsadvokaten Mohammad Mustafaei fra Universal Tolerance Organisation som står bak initiativet.
Les mer
06.11.2014
– Gleder meg over at to av tre vil videreføre samiske språkrettigheter
TYSFJORD - Statssekretær sier at det er innbyggerne i de nye storkommunene som skal avgjøre om de blir en del av forvaltningsområdet for samisk språk. Men et stort flertall av innbyggerne i Tysfjord vil at rettighetene skal videreføres automatisk.

05.11.2014
Copyright: Steinar Pedersen. Steinar Pedersen: – En skam at sørsamene må vente på sin storstue
Tidligere statssekretær for samiske saker og historiker Steinar Pedersen, mener det er på høy tid å ta den sørsamiske befolkningen på alvor, og bevilge penger til en ny sørsamisk storstue på Snåsa. Kravet om et nytt lokale har ligget der i 20 år, og regjeringer har kommet og gått, men fremdeles er prosjektet nytt samisk hus på Snåsa, kun å finne på tegnebrettet. Ifølge lokalavisen Snåsningen har det blitt brukt rundt 25 millioner kroner allerede på planlegg­ingen av bygget. Men penger til å starte byggingen har latt vente på seg.

05.11.2014
Gruvföretag smet från skuld - tillbaka efter konkurs
Blackstone Nickel dömdes att betala 800 000 kronor i skadestånd till Grans sameby men företaget sattes i konkurs. Ändå har minst två personer fått nya tillstånd att leta metaller i Västerbotten - men nu under det nya företagsnamnet Gungnir.

05.11.2014
Jurist vill stoppa missbruk av samiska kulturmarkörer
Vem äger egentligen rätten till det samiska kulturarvet?

Ja, den frågan besvarades av den biträdande professorn vid Norges arktiska universitet i Tromsö, Mattias Åhrén, på en konferens om dokumentation av samiska mattraditioner .

03.11.2014

Grønland preges av kaos før landstingsvalget
– Landstingsvalget på Grønland kommer på verst tenkelige tidspunkt.

03.11.2014
Sier ja til finsk ILO-ratifisering
FINLAND - Flertallet i Sametinget i Finland godtar regjeringens forutsetninger til finsk ratifisering av ILO-konvensjonen.

31.10.2014
Usikker på sin ILO-anbefaling
FINLAND - Den finske regjeringa er klar til å ratifisere ILO-konvensjonen som tar sikte på å beskytte samenes rettigheter. Men den samiske presidenten, Klemetti Näkkäläjärvi, er usikker på hva han vil anbefale.

30.10.2014
Sørnorsk reindrift er mer lønnsom enn samisk
Tamreinlagene som driver med reindrift i sørnorske fjellbygder, har bedre lønnsomhet enn samisk reindrift.
Les mer
30.10.2014
Vanskelig å finne samer med funksjonsnedsettelser
HARSTAD - Forskere sliter med å komme i kontakt med samer som har funksjonsnedsettelser.

30.10.2014
Regnskogfondet og Forum for Urfolk i Bistanden ønsker velkommen til halvdagsseminar: “Businesses and human rights of indigenous peoples: Challenges and protection mechanisms.”
Dagens intensive jakt på ressurser fører til økt press på urfolks land, territorier og levesett. Deres rett til å delta i beslutningsprosesser som direkte påvirker deres livsgrunnlag blir stadig utfordret, og det rapporteres om økt vold mot menneskerettighetsforkjempere som taler urfolkenes sak.
Les mer
30.10.2014
– Samene bør få økt status som urfolk
SVERIGE - Alice Bah Kuhnke i sin første pressekonferanse som Sveriges nye Sameminister.

24.10.2014
Finsk jernbane i nord kan bli en bloddryppende historie for reindriftsnæringen
– Hundrevis rein kan bli massakrert hvert år, advarer leder Ellinor Marita Jåma i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL).
Les mer
24.10.2014
Uenighet om FeFo-aksjer i Finnmark Kraft
FINNMARK – Selg aksjene i Finnmark Kraft AS! Dette er den klare oppfordringen til Finnmarkseiendommen (FeFo) fra Høyres fylkestingstingspolitiker, Ellen Kristina Saba.

24.10.2014
– Reindriftspolitikken er perspektivløs
Regjeringen gir sine sponsorer store skatte­letter, men bryter løftet til reineierne. Olav Thon og andre milliardærer har fått store skatteletter av den nye regjeringen. Den samme regjeringen lovte reineierne likebehandling med andre næringer. Det løftet er brutt i statsbudsjettet. Av regjeringens politiske plattform, den såkalte Sundvollen-erklæringen, fremgår det at regjeringen lover å sikre rammevilkår som gjør at reindriftsnæringen på sikt blir mindre avhengig av overføringer.
Les mer
23.10.2014
Denne delen av norsk historie kan forsvinne fra skolen
Den unike krigshistorien fra Finnmark står i fare for kun å bli fortalt i Nord-Norge. I fremtiden er det ikke lenger krav om at den skal fortelles i skolen. – Forferdelig, sier historielærer Ole Håvard Olsen.

23.10.2014
Innrømmer svikt da vannet forsvant
STORFJORD - Kraftselskapet Troms Kraft legger seg flate i en kommende rapport til NVE om uhellet ved Gálggojávri i Storfjord.
Les mer
22.10.2014
– FeFo bør ikke drive næringsvirksomhet
– Finnmarkseiendommen (FeFo) bør på sikt avvikle sitt eierskap i Finnmark Kraft AS, mener fylkesrådmannen i Finnmark.

21.10.2014
Samene vil bli representert i EU
KARASJOK - Samerådet planlegger å etablere et kontor i EU-hovedstaden Brussel.
Les mer
21.10.2014
Reagerer på Statskogsalg
Aili Keskitalo reagerer på at regjeringen legger planer for salg av Statskogs grunn. Sist fredag ba landsbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP) Statskog om å utrede privatisering og salg av de offentlig eide skogsarealene i Norge.

20.10.2014
Allierer seg med Protect Sápmi
KARASJOK - På et møte i Karasjok sist helg vedtok Samerådet å inngå et samarbeide med stiftelsen Protect Sápmi. Stiftelsen bidrar med kompetanse til samiske næringer i forbindelser med arealkonflikter.
Les mer
20.10.2014
Økt fokus på samiske rettigheter
Protect Sápmi øker bemanningen og øker dermed fokus på samiske arealrettigheter. Styreleder Anders Blom meddeler at Protect Sapmi nå har fått to nye medarbeidere; Steinar Pedersen og Svein Ole Granefjell.

20.10.2014
Små språk får store kutt
• Widvey vil kutte 16 prosent av støtten til samiske aviser • Ságat-redaktør kaller forslaget
Samiske og minoritetsspråklige aviser får store kutt i forslaget til neste års statsbudsjett. – Det kan rasere samisk medietilbud, sier sametingspresident Aili Keskitalo.
Les mer
13.10.2014
Katastrofe for de skjøre samiske språkene
Statsbudsjettet er en katastrofe for de små og skjøre samiske språkene.

13.10.2014
Dystert for gruvebransjen i nord
Rekordlave mineralpriser gjør at gruvebransjen på Nordkalotten sliter. Nå tviler økonomiprofessor på bransjens fremtid i nord.
Les mer
07.10.2014
Forventer museumsavklaring
SNÅSA - I morgen tidlig kunngjør regjeringen forslag til neste års statsbudsjett. Sørsamisk museum og kultursenteret Saemien Sijte har ventet 9 år på at regjeringen skal bevilge penger til et nytt bygg i Snåsa. Direktør ved museet, Birgitta Fossum, forventer at blåblå regjeringen viser deres samepolitikk ved budsjettet.

07.10.2014
Han har fakturert 900 timer for å stanse kraftledning. Staten bestrider kjemperegningen.
Advokat: - Statnett driver taktisk spill for å bli kvitt «brysomme» advokater. Statnett: - Har vært romslig.
Les mer
06.10.2014
– Gledelig at en samisk dommer er ansatt for ett år
TROMSØ - Susann Funderud-Skogvang er konstituert som dommer ved Hålogaland lagmannsrett.

06.10.2014
Ber om redegjørelse fra Telenor
I går kom det frem at Telenor ikke lenger ville støtte urfolksfestivalen Riddu Riđđu på grunnlag av språkstrid i 2012. Nå vil Sametingspresidenten ha klarhet i saken.
Les mer
06.10.2014
Sluttdokumentet for den første verdenskonferansen for urfolk vedtatt
FN – NEW YORK: Etter en lang prosess, vedtok den etterlengtede urfolksverdenskonferansen konsensus slutt dokumentet mandag 22. September, men ikke uten dramatikk. Canada motsatte seg dokumentet og et av urfolks caucusene trakk seg underveis i prosessen og avlyste hele konferansen.
Les mer
03.10.2014
– Følger ikke ILO-konvensjonens krav om konsultasjonsplikt
KVALSUND - Kvalsund kommune har ikke konsultert reindrifta før de ga Nussir ASA tillatelse til å kjøre inn i Ásávagge for å bore etter malm. Det er i strid med ILO-konvensjon nr 169, mener jusprofessor.
Les mer
03.10.2014
Magga: – Uheldig særbehandling av reindrifta
– Ved å særbehandle reindriften som vi gjør, så fortsetter man den gamle politikken hvor man lager et veldig skille mellom reindriftssamer og andre samer, sier Ole Henrik Magga i et intervju med Forum for samtidshistorie.

02.10.2014
– Pinlig for Norge
Sametingspresident Aili Keskitalo har full forståelse når maori-befolkningen demonstrerer mot Statoils planer om å lete etter olje i New Zealand.
Les mer
02.10.2014
- Statoil gå hjem, ingen vil ha dere her
AOTEAROA - Mellom 600 og 1000 mennesker samlet seg i Auckland på New Zealand i protest mot Statoils planer om å bore etter olje i havet nord for landet.

30.09.2014
Norge investerer i uetisk gruvevirksomhet
Oljefondet har investert over 13 milliarder kroner i fire selskaper som driver gruvevirksomhet som bryter med FNs etiske retningslinjer, kommer det fram i en ny rapport fra SAIH.
Les mer
29.09.2014
Historisk marsj for klimaet
I New York gikk over 300.000 i tog med et klart budskap til verdens ledere som samles til klimatoppmøte i FN. De krever handling for å stoppe klimaendringer.

22.09.2014
Oljeleiting truar urfolk med utsletting
Oljefondet må ikkje svarteliste spansk oljeselskap. Norge misbrukte sjansen til å stoppe livsfarleg oljeleiting, seier Regnskogfondet.
Les mer
18.09.2014
– Overlat regnskogen til urfolk
Regnskogfondets leder Dag Hareide mener verdens regnskoger kun kan bevares dersom urfolk forvalter skogene. Budskapet tar han også med til møtet med Ban Ki-moon i neste uke.

18.09.2014
Nei til samisk språkforvaltningsområde
KVALSUND - Formannskapet sa i forrige uke nei til at Kval­sund kommune skal søke om innlemmelse i det samiske språkforvaltningsområdet.
Les mer
17.09.2014
Svenske samer fortvilet over valgresultatet
SVERIGE - Gårdagens valresultat har gett starka reaktioner. Både bra och dåliga. Alliansen föll och vi får maktskifte samtidigt som Sverigedemokraterna blev ett större parti i nästan alla samiska förvaltningskommuner. - Det innebär att det är mer accepterat att uttala sig rasistiskt i samhället och det är jag rädd för, säger Ol Johan Sikku, vice styrelseordförande sametinget.

16.09.2014
Skader fra gruveavfall på fisk er undervurdert
Akvamedisin-spesialist mener partikkelskadene fisk kan få av gruveutslipp i fjorder, er undervurdert.
Les mer
16.09.2014
– Krangelen om samisk språk gjør at barna ikke vil på skolen
Krangelen om samisk i skolen i Lavangen i Troms rammer barna, mener leder av samisk språksenter.

15.09.2014
Bringar klarhet över ILO 169
FINLAND - Urfolkskonventionen ILO 169 har varit ett omdiskuterat ämne nu inför valet. Åsikterna är många och ofta grundade på okunskap om vad ILO 169 egentligen innebär. I Finland där frågan också debatteras så har minoritetsombudsmannen tagit fram ett informationsmaterial om konventionen, allt för att skapa en mer saklig debatt.
Les mer
12.09.2014
Forvirring om slamutslipp i Repparfjord
REPPARFJORD - Hvor finmalt gruveavfallet blir skaper forvirring etter at Nussir ASA kom med nye tall i mai. – En feil, sier gruveselskapets direktør.

12.09.2014
Samebymedlemmar ilsknade till mot politiker
JOKKMOKK - Det hettade till i Jokkmokk igår kväll när riksdagskandidater debatterade gruvfrågor i Nordnytts direktsända debatt.
Les mer
12.09.2014
Reindriften stopper ikke 420 kV-linjen
Reineiere anker ikke dommen, selv om de ikke aksepterer den.

11.09.2014
Samiska på distans möjligt i USA – hopplöst i Sverige
SVERIGE - I Norge bedrivs distansundervisning i lulesamiska, till och med utanför landets gränser – men i Sverige är det fortfarande hopplöst att få undervisning i lulesamiska på distans, menar en förälder.
Les mer
09.09.2014
Økonomisk råd etablert i Arktis
IQALUIT, CANADA - I forrige uke ble Arctic Economic Council (AEC) grunnlagt under et møte i Iqaluit i Canada. Dette skal være et økonomisk råd som skal være en pådriver for næringsmessig aktivitet i Arktis.

08.09.2014
Sametinget skeptisk til FeFo-eierskap i Finnmark Kraft
– Finnmarkseiendommen (FeFo) kan ikke eie selskaper som medfører endret bruk av utmark, mener sametingsråd Silje Karine Muotka.
Les mer
08.09.2014
– Stadig mindre is i Arktis
– Målingene viser at det blir mindre is. Det er en veldig synlig effekt av global oppvarming, sier Arktis-ekspert Lars Henrik Smedsrud om årets smeltesesong som snart er over.

08.09.2014
Samerådet: Förslaget till FN:s generalförsamling är ganska bra
I veckan kom det andra förslaget till slutdokument om urfolk från FN:s generalsekreterare. Senare denna månad ska beslut tas om det i FN:s generalförsamling senare denna månaden. Händelsen är historisk och än jobbas det hårt att förbättra läget, berättar ordförande i Samerådet, Áile Jávo.
Les mer
05.09.2014
Forsker med kraftig kritikk av FeFo
– Finnmarkseiendommen (FeFo) er blitt "bukken som passer på havresekken", mener forsker Ivar Bjørklund ved Universitetet i Tromsø.

05.09.2014
Misfornøyde pitesamer
Pitesamer i Beiarn i Nordland frykter at alt arbeid som de har nedlagt for å bevare pitesamisk kultur er fåfengt.
Les mer
05.09.2014
Olika svar om ILO 169
SVERIGE - Svaren spretar i de samiska förvaltningskommunerna när det gäller att ratificera ILO 169, urfolkskonventionen.

04.09.2014
Ønsker samisk undervisning for alle
LAVANGEN - Samepolitisk utvalg i Lavangen kommune foreslår at det innføres obligatorisk samisk undervisning for alle elever i Lavangen skole.
Les mer
04.09.2014
Finland har ikke råd til samisk
FINLAND - Unge skoleelever som Alisa og Biggá blir sittende igjen som tapere når Finland ikke vil betale for samisk språksamarbeid.

04.09.2014
Krever stans i vindmølleplanene
– Etablering av planlagt vindmøllepark i Kvalsund vil stride mot folkeretten. Det mener Samerådet, og krever full stans av prosjektet.
Les mer
03.09.2014
Brister i lulesamisk undervisning
"De sa att vi inte hade rätt till modersmål för att vi kunde svenska"
SVERIGE - Enligt en undersökning som Sveriges Radio har gjort upplever många föräldrar och elever svårigheter vad gäller modersmålsundervisningen i samiska. Värst drabbade verkar vara de som vill läsa lulesamiska.

02.09.2014
Samekonvensjonen: Hemmelig konsultasjonsmandat avslørt
Sametinget har fått større innflytelse i forhandlingsløpet om Nordisk samekonvensjon. Det viser det hemmeligstemplede mandatet som Ságat sitter med.
Les mer fra Ságat
01.09.2014
Trosser kommunen for multebær
Multebærplukker reagerer på praksisen til dispensasjonsutvalget i Tana.

27.08.2014
Avgjør Nussirs utslippssøknad i år
Miljødirektoratet har som mål å avgjøre gruveselskapet Nussir ASAs utslippssøknad i løpet av 2014. Det sa seksjonssjef Harald Sørby på gårsdagens folkemøte i Kvalsund.
Les mer
26.08.2014
Ikke enige om avbøtende tiltak
Gruveselskapet Nussir ASA og reinbeitedistriktet Fiettar er ikke enige om avbøtende tiltak for reindrifta.

26.08.2014
Nei-mann sier ja til Nussir
Foran mandagens folkmøte om kobberdrift lanserte gruvemotstander Torulf Olsen forslag om to forskjellige lokaliteter for lagring av overskuddsmasser fra kobberdrifta til Nussir.
Les mer
25.08.2014
Leif Dunfjeld til minne
Ved Gáldu- Kompetansesenteret for urfolks rettigheter er vi takknemlige for det gode og nære samarbeidet vi har hatt med Leif helt siden etableringen av senteret. Både styret og staben ved senteret vil takke for at vi fikk gleden av å samarbeide med Leif Dunfjeld.
Les mer
22.08.2014
Saarivuoma sameby överklagar älgplomberna
Det är bara två veckor till älgjakten men nu kommer Saarivuomas samebys kritik mot Norrbottens länsstyrelses krav på älgplomber. Per-Anders Nutti är samebyns ordförande.
Les mer
20.08.2014
En inspirator og kunnskapsformidler er gått bort
En av de mest betydningsfulle forkjempere for samers og urfolks rettigheter, Leif Arnold Dunfjeld, døde 15. august, 71 år gammel.

18.08.2014
Repparfjord: – Gruveavfall gir farlige finpartikler
REPPARFJORD: I et brev til Miljø­direk­toratet peker Hav­forsk­nings­in­sti­tutt­et på at den modelleringen av partikkelspredning i fjorder som er avfallsplasser for gruver som har vært brukt, har sine svake sider.
Les mer
18.08.2014
SSR vill ta över rennäringsfrågorna från Sametinge
UMEÅ: Enligt en resolution, som SSR:s landsmöte klubbade igenom i helgen och som ska skickas till regeringen, kräver organisationen att Svenska samernas riksförbund betraktas som den part som företräder rennäringen i Sverige.

18.08.2014
Mer regn, varme og tordenvær på grunn av globaloppvarming
Det har aldri før vært slik sommervær som det i år, og man må regne med at slikt vær vil bli mer vanlig, sier klimaforsker. - Med slik varm sommer, blir det kald vinter, sier reindriftssame.
Les mer
18.08.2014
S vill anta urfolks- konvention
Under Sameradions och SVT Sápmis valdebatt i Östersund igår rådde delade meningar om ratificeringen av konvention ILO nr 169 om urfolks rättigheter. AnnSofie Andersson, socialdemokratisk ordförande i Östersunds kommunstyrelse, var positiv till en ratificering.

15.08.2014
Utviser gruveselskapet
En indianerstamme i British Columbia har levert en begjæring om utkastelse til gruveselskapet som er skyld i naturkatastrofen i Canada.
Les mer
15.08.2014
Skuffer Sametinget med sitt krabbesvar
Fiskeriminister Elisabeth Aspaker bryter konsultasjonsavtalen med Sametinget, mener sametingsrådets politisk rådgiver Runar Myrnes Balto.

14.08.2014
Bellona krever at seismikkskyting avlyses
Bellona krever at den omstridte tillatelsen til den planlagte seismikkskytinga utenfor Andøya i Vesterålen blir annullert med umiddelbar virkning.
Les mer
13.08.2014
– Utsettes for forskjellsbehandling
– Fiskerimyndigheter driver med en sterk forskjellsbehandling av sjøsamiske kombinasjonsutøvere. Det mener Torulf Olsen som er leder i Bivdi, samisk fangst og næringsorganisasjon.

13.08.2014
Anser Sametinget som slappe i fiskekonsultasjon
Nå som mange sjøsamiske krabbefiskere har mistet muligheten til å fiske kongekrabbe, så mener Aps Vibeke Larsen at Sametinget har vært for svake i saken.
Les mer
12.08.2014
Gruvemakt til samene
Sametinget i Sverige har nå etter loven rett til å uttale seg om framtidige gruveplaner i Sápmi, men Sametinget vet ikke om de har kapasitet til det.

02.08.2014
Sosiale medier truer det samiske språket
Flertallet av de som har samisk som førstespråk skriver på norsk på sosiale medier. Professor Tom Moring ved Universitetet i Helsinki synes situasjonen er alvorlig.
Les mer
01.08.2014
Sivilombudsmannen ser på reinsak
Sivilombudsmannen har fått en sak om pålagt reduksjon av reintall på sitt bord.

23.07.2014
"Vi hater samer"
Var ordene Mikkel Isak Pulk ble møtt med da han holdt på å pakke ned etter Verddeturneringa i Burfjord. Arrangøren sier at denne oppførselen viser at det fortsatt er behov for turneringa.
Les mer
22.07.2014
Inuitter møtes i Inukvik
Global oppvarming på dagsorden
Søndag ble generalforsamlingen i Inuit Circumpolar Council (ICC) åpnet i Inukvik, Canada.

21.07.2014
Følg ICC-konferencen live på nettet

Les mer
21.07.2014
Pålegg om forholdsmessig reduksjon av reintall - spørsmål om krenkelse av eiendomsretten etter Den europeiske menneskerettskonvensjon
Landbruks- og matdepartementet stadfestet Reindriftsstyrets vedtak om forholdsmessig reduksjon av reintall under henvisning til reindriftsloven § 60 tredje ledd. Reineieren klaget vedtaket inn for ombudsmannen. Ombudsmannen er kommet til at departementet skulle vurdert om vedtaket om forholdsmessig reduksjon var i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon protokoll 1 artikkel 1 om eiendomsrett. På denne bakgrunn bes departementet om å behandle saken på nytt.

21.07.2014
Laksekrangel kan havne i retten
Sjølaksefisker Eilif Hansen anmelder Statens naturoppsyn (SNO) etter at garnet hans ble skåret over. Samtidig anmelder SNO Nilsen for bruk av ulovlig fiskeredskap.
Les mer
20.07.2014
Innfører eiendomsskatt for reindrifta
Porsanger blir første kommune i landet som innfører eiendomsskatt for områder reindrifta bruker, men ikke eier.

18.07.2014
Innsiktsunntak vil bli undersøkt
GRØNLAND - Ombudsmannen vil nå undersøke om grønlandske myndigheter ha rett til å nekte innsikt i dokumenter som gjelder råstoffsaker
Les mer
18.07.2014
70.000 reinsdyr døde av sult
YAMAL - Urfolk i Yamal har opplevd den verste vinteren i manns minne med enorm sultkatastrofe.

17.07.2014
Svårt läge i Northland sprider oro i samebyn
Thomas Sevä, fd ordförande i Muonio sameby är djupt oroad för deres renskötsel sedan gruvbolaget Northland Resources järnmalmsgruva är i kris.
Les mer
16.07.2014
Malmjakten skapar konflikt om naturskyddade områden
Utanför Porjus ligger urskogsområdet Jelka-Rimakåbbå, klassat som et av Europas mest värdefulla områden. Nu har Jokkmokk Iron Mines fått tillstånd at leta järnmalm där - ett beslut som upprör många.

16.07.2014
Varsler tvangsslakting neste vinter
Seks reineiere i Finnmark får nå en siste mulighet til å redusere flokkene før Landbruksmyndighetene griper inn.
Les mer
15.07.2014
Urfolk misfornøyd med sluttdokument-utkastet til verdens-konferansen om urfolk
GENÈVE, SVEITS - Defensivt, var den spontane reaksjonen til urfolksrepresentanter. – Dette er kun en repetisjon av urfolksdeklarasjonen, uttrykte FNs permanente forums leder Dalee Sambo Dorough. Ekspertmedlem av ekspertmekanismen for urfolksrettigheter (EMRIP), Chief Wilton Littlechild på sin side etterlyste et mer handlingsorientert utkast.
Les mer
11.07.2014
- "Större intresse för samiska frågor i EU"
EU - Häromdagen valdes folkpartiets EU parlamentarikern Cecilia Wikström till ordförande i EUs petitionsutskott, där fokuset ligger på en medborgardialog. – Det gäller att ta upp frågorna som engagerar medborgarna men också kunna gripa in i respektive land och skapa få ett samtal med myndigheterna, säger hon.
Les mer
11.07.2014
Ingen innsikt i mineralsaker
GRØNLAND - Miljøvernere raser etter at det grønlandske parlamentets lovforslag som avskaffer innbyggernes rett til innsikt i mineralsaker.

10.07.2014
Grønland og Nunavut har mye felles
Statsministrene i Grønland og Nunavut har skrevet under på en ny avtale som skal styrke samarbeidet landene i mellom.
Les mer
09.07.2014
Urfolksrettighetsarbeid satt 20 år tilbake i tid
GENEVE, SVEITS - Urfolksrepresentanter advarte i forbindelse med EMRIP’s åpning at krefter blant statene prøver å bremse urfolksrettighetsarbeidet, og at det er viktig at urfolksrepresentanter jobber i mot statene for å hindre dette tilbakesteget.
Les mer
08.07.2014
- Fornorskning viktigere enn rettssikkerhet
STATENS EIENDOMSRETT I FINNMARK TUFTA PÅ RASISME: Synet på samene som et mindreverdig folk, og oppfatningen av at nomader ikke kunne eie jord, banet vei for læren om kongens/statens eiendomsrett til jorda i Finnmark, påpekte historiker Steinar Pedersen under tingrettsjubiléet i Tana.
Les mer
08.07.2014
Fullstendig isolerte indianere fotografert i 2011 har plutselig dukket fram. Det kan bety den sikre død
Isolert stamme har plutselig takk kontakt med andre.

04.07.2014
Finland vil ha flere samisktalende
Det finske statsrådet godkjente torsdag en prinsipputtalelse Om et operativt program, som skal støtte øst-, enare-, og nordsamisk språk.
Les mer
04.07.2014
Dagsböter för protesterna i Gállok/Kallak
Nu kommer domen för kvinnan som klättrat upp i ett träd för att förhindra provsprängningarna i Gállok/Kallak, utanför Jokkmokk.  

03.07.2014
- Gruveboble kan gi finanskrisesyndrom
Regjeringen vil satse på nye gruver uten at de vet hva det har kostet å rydde opp etter forurensing fra tidligere gruvedrift. Økonomiprofessor frykter at fellesskapet får regninga om mineralsatsningen slår feil.
Les mer
03.07.2014
- Useriøst om minerlasatsning i nord
- Mineralanalysen minner om et drømmeslott, mener økonomiprofessor. Metallfremtiden er anslått ut i fra pristoppene i 2011.

03.07.2014
- Det samiske er definitivt tilstede
Men Knut Roger Hanssen frykter for fremtiden. Å bevare minoritetskulturene i Porsanger er en nasjonal oppgave som Porsanger umulig kan klare alene. Men da kommunen søke om hjelp fra staten fikk den blankt avslag. Vil Norge egentlig bevare det sjøsamiske?
Les mer
02.07.2014
Hjelpeorganisasjoner eier omstridte aksjer
For å skaffe inntekter til å hjelpe mennesker i nød, har norske hjelpeorganisasjoner investert i kontroversielle selskaper.

01.07.2014
Inrätta en institution för bevakning av mänskliga rättigheter- kräver svenska FN-förbundet
I en liten trädgård, mitt i Visby höll Aleksander Gabelic ett anförande inför uppemot 60 åhörare - på ett seminarium arrangerat av Ung Minoritet, de nationella minoriteternas ungdomsorganisationer.
Les mer
01.07.2014
När samer visades på Zoo
Att visa upp “främmande folkslag" med “primitiva kulturer" blev från 1870-talet och under fem-sex årtionden ett nytt etnografiskt grepp. Scenerna fanns fram allt i Tyskland . Zoo-ägaren Carl Hagenbeck i Hamburg lät t.ex. sina “antropologisk-zoologiska utställningar" turnera ute i Europa. Några hundra samer från de nordiska länderna fick med renar och kåtor visa upp sitt dagliga liv för nyfikna åskådare.

30.06.2014
Vil skolere lærere
Den samiske forfatteren og kulturarbeideren, Sigbjørn Skåden, vil tilby å gi kurs til lærerne på skolen der adjunkten som skrev leserinnlegget om at samer ikke er urfolk jobber.
Les mer
27.06.2014
Stortinget brøt folkeretten
– Det var et folkerettsbrudd at Stortinget den 13. mai behandlet endringer av grunnlovens sameparagraf uten at Sametinget ble konsultert.

27.06.2014
Samisk språklov brytes daglig
Pengemangel tvinger de samiske kommunene til å bryte samisk språklov daglig. Ingen klarer å oppfylle lovens intensjoner.
Les mer
27.06.2014
- Hedvunnen rett til multeplukking
Magnhild Reisænen (88) fra Vestre Jakobselv har en hevdvunnen særrett til multeplukking på Tønnevannsmyra, vel 20 kilometer fra hjembygda.

27.06.2014
Denne hodeskallen kan endre historien
Hodeskallen er 1400 år gammel, og er det tredje eldste skjelettmaterialet funnet i urgrav i Norge. Sjømat har stått på menyen til samen som levde 640 år etter Kristi fødsel.
Les mer
26.06.2014
Statoil forsikrer hensyn til urfolk
Statoil bedyrer at de har god kontakt med urfolket i området rundt tjæresandanlegget.

26.06.2014
- Trekk dere ut, Statoil
– Det blir stadig verre, Francois Paulette ber atter en gang Norge å trekke Statoil ut av tjæresandindustrien.
Les mer
23.06.2014
-Oljeindustrien har forurenset naturen, ingenting kan lenger sankes
Tjæresandens ofre
Folket i Fort Chipewyan kan ikke lenger høste av naturen. For tredje gang i historien snur "den hvite mann" opp ned på livet i Canadas villmark. Denne gangen med dødelig utgang.
Les mer
23.06.2014
– Nussir er en internasjonal sak
Leder Lars Haltbrekken i Norges naturvernforbund tror det vil vekke oppsikt ellers i verden hvis Norge tillater et gruvedeponi i Repparfjorden i Finnmark.
Les mer
23.06.2014
- Samisk tingrett har ikke gitt mer selvbestemmelse
Indre Finnmark tingrett feirer 10 års jubileum
Indre Finnmark tingrett feirer i dag 10-årsjubileum. Men etableringen har ikke ført til mer selvbestemmelse for samene. Det mener førsteamanuensis Ande Somby.
Les mer
23.06.2014
Stortinget ønsker å fremme urfolksrettigheter
Det er gledelig at presidentskapet ønsker at urfolksdimensjonen skal ivaretas og utredes i lovgrunnlaget for en ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter, mener styret i Gáldu.
Les mer
06.06.2014

© Kompetansesenteret for urfolks rettigheter
Ansvarlig redaktør: Laila Susanne Vars
Telefon +47 78 44 84 00
Telefaks + 47 78 44 84 02

Salto del Guairá - The Episcopal Conference of Paraguay, through the Indigenous Pastoral, has announced that it will appeal to
07/11 13:46 News.va
07/11 13:40 Star Phoenix
YAOUNDE (Thomson Reuters Foundation) - Central African governments must include local people when planning how to use land if they want
07/11 13:32 Thomson Reuters Foundation
07/11 05:00 Star Phoenix
06/11 22:17 NationTalk
Canada's First Nation women are going missing but is the government listening?
06/11 22:01 Australian Business