Vi er samer - Fakta-ark

En introduksjon til samiske forhold i Norge

 Samer – et folk i fire land

 Sametinget i Norge – samenes folkevalgte organ

 Sametinget i Norge som forvaltningsorgan

 Alta-saken

 Grunnlaget for norsk samepolitikk

 Samiske saker i sentraladministrasjonen i Norge

 Norge og internasjonale konvensjoner

 Forslaget til Nordisk samekonvensjon

 Finnmarksloven og Finnmarkseiendomme

 Reindrift – en eksklusiv samisk næring i Norge

 Laksefiske i de store elvene i Finnmark

 Flagget og samefolkets dag

 Språk

 Radio og fjernsyn

 Aviser

 Samisk skjønnlitteratur

 Forlag

 Bibliotek

 Samiske språk og kultursentra i Norge

 Samiske teatere

 Aktiv samisk ungdom - i forhold til Sametinget

 Samiske ungdomsorganisasjoner

 Barns rettigheter

 Barnehager

 Sámi allaskuvla/Samisk høgskole

 Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter

 Nordisk Samisk Institutt

 Internasjonalt fag og formidlingssenter for reindrift

 Alle fakta-ark


Oppdatert 28.01.2008
Publisert av: Webmaster