Ny rapport om manglende rettigheter for minoriteter i Sverige publisert 6. mars
Den svenske regjeringen oppfyller fortsatt ikke sine rettslige forpliktelser i Europar├ądets minoritetskonvensjoner.

Europarådet gransker igjen svensk minoritetspolitikk, og besøker Sverige 5. – 8. mars 2012. I denne forbindelse er den første svenske skyggerapporten om minoriteters rettigheter i Sverige utarbeidet. Rapporten er signert av erkebiskopen i den Svenska kyrkan og av 7 minoritetsorganisasjoner.

Formålet med rapporten "Våga vara en minoritet" er å synliggjøre problemene de nasjonale minoritetene og urfolket samene opplever. Barn og unges situasjon er særlig vektlagt.

Rapporten viser at regjeringens minoritetsreform som er inne i sitt tredje år, ikke har lyktes så langt. For eksempel oppfylles ikke barn og unges rett til å lære og å utvikle sitt minoritetsspråk.

Europarådet har siden 2002 flere ganger påpekt svakheter i det svenske utdanningssystemet, men situasjonen er forverret. Ifølge en fersk rapport fra Högskoleverket er situasjonen i opplæringssektoren nå akutt, og mangelen på lærere i minoritetsspråk kan føre til at minoritetsspråkene i Sverige dør ut.

Les mer om saken her:
SR Sameradion
SR Sisuradio

Oppdatert 14.03.2012
Publisert av: Heidi Salmi