FNs erklæring om urfolks rettigheter for urfolksungdom
FNs menneskerettigheter og urfolks rettigheter
SAMISK SELVBESTEMMELSE
Utdanning av urfolksbarn som språklig folkemord og en forbrytelse mot menneskeheten?
Et globalt perspektiv
SAMISK SELVBESTEMMELSE AUTONOMI OG ØKONOMI, SAMETINGETS MYNDIGHET OG AUTONOMI INNENFOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN
 
 
 
 
Promotion and protection of all human rights, civil,
political, economic, social and cultural rights,
including the right to development
Report of the Special Rapporteur on the rights of indigenous
peoples, James Anaya
Report of the Special Rapporteur on the situation of human
rights and fundamental freedoms of indigenous people
State of the World’s Indigenous Peoples

 
"Vi hater samer"
Var ordene Mikkel Isak Pulk ble møtt med da han holdt på å pakke ned etter Verddeturneringa i Burfjord. Arrangøren sier at denne oppførselen viser at det fortsatt er behov for turneringa.

22.07.2014
Inuitter møtes i Inukvik
Global oppvarming på dagsorden
Søndag ble generalforsamlingen i Inuit Circumpolar Council (ICC) åpnet i Inukvik, Canada.

21.07.2014
Følg ICC-konferencen live på nettet

21.07.2014
Pålegg om forholdsmessig reduksjon av reintall - spørsmål om krenkelse av eiendomsretten etter Den europeiske menneskerettskonvensjon
Landbruks- og matdepartementet stadfestet Reindriftsstyrets vedtak om forholdsmessig reduksjon av reintall under henvisning til reindriftsloven § 60 tredje ledd. Reineieren klaget vedtaket inn for ombudsmannen.

Ombudsmannen er kommet til at departementet skulle vurdert om vedtaket om forholdsmessig reduksjon var i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon protokoll 1 artikkel 1 om eiendomsrett. På denne bakgrunn bes departementet om å behandle saken på nytt.

21.07.2014

Laksekrangel kan havne i retten
Sjølaksefisker Eilif Hansen anmelder Statens naturoppsyn (SNO) etter at garnet hans ble skåret over. Samtidig anmelder SNO Nilsen for bruk av ulovlig fiskeredskap.

20.07.2014
Innfører eiendomsskatt for reindrifta
Porsanger blir første kommune i landet som innfører eiendomsskatt for områder reindrifta bruker, men ikke eier.

18.07.2014
Innsiktsunntak vil bli undersøkt
GRØNLAND - Ombudsmannen vil nå undersøke om grønlandske myndigheter ha rett til å nekte innsikt i dokumenter som gjelder råstoffsaker

18.07.2014
70.000 reinsdyr døde av sult
YAMAL - Urfolk i Yamal har opplevd den verste vinteren i manns minne med enorm sultkatastrofe.

17.07.2014
Svårt läge i Northland sprider oro i samebyn
Thomas Sevä, fd ordförande i Muonio sameby är djupt oroad för deres renskötsel sedan gruvbolaget Northland Resources järnmalmsgruva är i kris.

16.07.2014
Malmjakten skapar konflikt om naturskyddade områden
Utanför Porjus ligger urskogsområdet Jelka-Rimakåbbå, klassat som et av Europas mest värdefulla områden. Nu har Jokkmokk Iron Mines fått tillstånd at leta järnmalm där - ett beslut som upprör många.

16.07.2014
. Varsler tvangsslakting neste vinter
Seks reineiere i Finnmark får nå en siste mulighet til å redusere flokkene før Landbruksmyndighetene griper inn.

15.07.2014
Gáldu/Silja Somby. Chief Wilton Littlechild, EMRIP expertUrfolk misfornøyd med sluttdokument-utkastet til verdens-konferansen om urfolk
GENÈVE, SVEITS - Defensivt, var den spontane reaksjonen til urfolksrepresentanter. – Dette er kun en repetisjon av urfolksdeklarasjonen, uttrykte FNs permanente forums leder Dalee Sambo Dorough. Ekspertmedlem av ekspertmekanismen for urfolksrettigheter (EMRIP), Chief Wilton Littlechild på sin side etterlyste et mer handlingsorientert utkast.
Les hva NRK Spmi skriver om saken
Les mer
11.07.2014
- "Större intresse för samiska frågor i EU"
EU - Häromdagen valdes folkpartiets EU parlamentarikern Cecilia Wikström till ordförande i EUs petitionsutskott, där fokuset ligger på en medborgardialog. – Det gäller att ta upp frågorna som engagerar medborgarna men också kunna gripa in i respektive land och skapa få ett samtal med myndigheterna, säger hon.

11.07.2014
Ingen innsikt i mineralsaker
GRØNLAND - Miljøvernere raser etter at det grønlandske parlamentets lovforslag som avskaffer innbyggernes rett til innsikt i mineralsaker.

10.07.2014
Grønland og Nunavut har mye felles
Statsministrene i Grønland og Nunavut har skrevet under på en ny avtale som skal styrke samarbeidet landene i mellom.

09.07.2014
Urfolksrettighetsarbeid satt 20 år tilbake i tid
GENEVE, SVEITS - Urfolksrepresentanter advarte i forbindelse med EMRIP’s åpning at krefter blant statene prøver å bremse urfolksrettighetsarbeidet, og at det er viktig at urfolksrepresentanter jobber i mot statene for å hindre dette tilbakesteget.
Les mer
08.07.2014
- Fornorskning viktigere enn rettssikkerhet
STATENS EIENDOMSRETT I FINNMARK TUFTA PÅ RASISME: Synet på samene som et mindreverdig folk, og oppfatningen av at nomader ikke kunne eie jord, banet vei for læren om kongens/statens eiendomsrett til jorda i Finnmark, påpekte historiker Steinar Pedersen under tingrettsjubiléet i Tana.

08.07.2014
Fullstendig isolerte indianere fotografert i 2011 har plutselig dukket fram. Det kan bety den sikre død
Isolert stamme har plutselig takk kontakt med andre.
Les mer
04.07.2014
Finland vil ha flere samisktalende
Det finske statsrådet godkjente torsdag en prinsipputtalelse Om et operativt program, som skal støtte øst-, enare-, og nordsamisk språk.

04.07.2014
Dagsböter för protesterna i Gállok/Kallak
Nu kommer domen för kvinnan som klättrat upp i ett träd för att förhindra provsprängningarna i Gállok/Kallak, utanför Jokkmokk.  
Les mer
03.07.2014
- Gruveboble kan gi finanskrisesyndrom
Regjeringen vil satse på nye gruver uten at de vet hva det har kostet å rydde opp etter forurensing fra tidligere gruvedrift. Økonomiprofessor frykter at fellesskapet får regninga om mineralsatsningen slår feil.

03.07.2014
- Useriøst om minerlasatsning i nord
- Mineralanalysen minner om et drømmeslott, mener økonomiprofessor. Metallfremtiden er anslått ut i fra pristoppene i 2011.
Les mer
03.07.2014
- Det samiske er definitivt tilstede
Men Knut Roger Hanssen frykter for fremtiden. Å bevare minoritetskulturene i Porsanger er en nasjonal oppgave som Porsanger umulig kan klare alene. Men da kommunen søke om hjelp fra staten fikk den blankt avslag. Vil Norge egentlig bevare det sjøsamiske?

02.07.2014
Hjelpeorganisasjoner eier omstridte aksjer
For å skaffe inntekter til å hjelpe mennesker i nød, har norske hjelpeorganisasjoner investert i kontroversielle selskaper.
Les mer
01.07.2014
Inrätta en institution för bevakning av mänskliga rättigheter- kräver svenska FN-förbundet
I en liten trädgård, mitt i Visby höll Aleksander Gabelic ett anförande inför uppemot 60 åhörare - på ett seminarium arrangerat av Ung Minoritet, de nationella minoriteternas ungdomsorganisationer.

01.07.2014
När samer visades på Zoo
Att visa upp “främmande folkslag" med “primitiva kulturer" blev från 1870-talet och under fem-sex årtionden ett nytt etnografiskt grepp. Scenerna fanns fram allt i Tyskland . Zoo-ägaren Carl Hagenbeck i Hamburg lät t.ex. sina “antropologisk-zoologiska utställningar" turnera ute i Europa. Några hundra samer från de nordiska länderna fick med renar och kåtor visa upp sitt dagliga liv för nyfikna åskådare.
Les mer
30.06.2014
Vil skolere lærere
Den samiske forfatteren og kulturarbeideren, Sigbjørn Skåden, vil tilby å gi kurs til lærerne på skolen der adjunkten som skrev leserinnlegget om at samer ikke er urfolk jobber.

27.06.2014
Stortinget brøt folkeretten
– Det var et folkerettsbrudd at Stortinget den 13. mai behandlet endringer av grunnlovens sameparagraf uten at Sametinget ble konsultert.
Les mer
27.06.2014
Samisk språklov brytes daglig
Pengemangel tvinger de samiske kommunene til å bryte samisk språklov daglig. Ingen klarer å oppfylle lovens intensjoner.

27.06.2014
- Hedvunnen rett til multeplukking
Magnhild Reisænen (88) fra Vestre Jakobselv har en hevdvunnen særrett til multeplukking på Tønnevannsmyra, vel 20 kilometer fra hjembygda.
Les mer
27.06.2014
Denne hodeskallen kan endre historien
Hodeskallen er 1400 år gammel, og er det tredje eldste skjelettmaterialet funnet i urgrav i Norge. Sjømat har stått på menyen til samen som levde 640 år etter Kristi fødsel.

26.06.2014
Statoil forsikrer hensyn til urfolk
Statoil bedyrer at de har god kontakt med urfolket i området rundt tjæresandanlegget.
Les mer
26.06.2014
- Trekk dere ut, Statoil
– Det blir stadig verre, Francois Paulette ber atter en gang Norge å trekke Statoil ut av tjæresandindustrien.

23.06.2014
– Nussir er en internasjonal sak
Leder Lars Haltbrekken i Norges naturvernforbund tror det vil vekke oppsikt ellers i verden hvis Norge tillater et gruvedeponi i Repparfjorden i Finnmark.
Les mer
23.06.2014
- Samisk tingrett har ikke gitt mer selvbestemmelse
Indre Finnmark tingrett feirer 10 års jubileum
Indre Finnmark tingrett feirer i dag 10-årsjubileum. Men etableringen har ikke ført til mer selvbestemmelse for samene. Det mener førsteamanuensis Ande Somby.
Les mer
23.06.2014
-Oljeindustrien har forurenset naturen, ingenting kan lenger sankes
Tjæresandens ofre
Folket i Fort Chipewyan kan ikke lenger høste av naturen. For tredje gang i historien snur "den hvite mann" opp ned på livet i Canadas villmark. Denne gangen med dødelig utgang.
Les mer
23.06.2014
Stortinget ønsker å fremme urfolksrettigheter
Det er gledelig at presidentskapet ønsker at urfolksdimensjonen skal ivaretas og utredes i lovgrunnlaget for en ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter, mener styret i Gáldu.
Les mer
06.06.2014

© Kompetansesenteret for urfolks rettigheter
Ansvarlig redaktør: Laila Susanne Vars
Telefon +47 78 44 84 00
Telefaks + 47 78 44 84 02

Oil bearing areas under Baghty Valley surrounding Sanis, Yonchucho, Sunglup, Lakhuti, Sokvu and Makharong villages have deiced to oppose the state government’s move to establish Nagaland State Development Zones (NSDZs) since the same was against the provision of article 371 (A) with regard to land
21/07 21:51 Nagaland Post
Fiji's Sodelpa Party plans to revive a controversial indigenous rights bill if it gets into power after the September election.
21/07 20:53 Radio New Zealand
The United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) must not be a step backwards for indigenous peoples, a group of UN experts warned on Friday.
21/07 19:49 UN Multimedia
Source: Al Jazeera Indigenous people protest over water rights, as Ecuador's government continues to ignore their demands.
21/07 19:42 Upside Down World
21/07 18:01 Slaw.ca
(Before It's News) By Jonathan Brown 20 July 2014 (The Independent) – When they emerged from the forest on the outskirts of an Ashaninka indigenous community on the upper reaches of Brazil's Envira river, it was the first time in recent history that members of an uncontacted tribe of Amazonian
21/07 16:30 Before It's News
Liberia's Jogbahn Clan is at the forefront of efforts to resist the grab of Indigenous Peoples' land and forests for palm oil plantations. But according to the country's President, they are only 'harrassing and extorting' international investors.
21/07 14:21 The Ecologist
Sámedikkis lea geavahuvvon ruhta čoahkkimidda ja mátkkiide menddo olu diibmá.
21/07 05:47 NRK - Sápmi
18/07 23:37 Blogs - Edmonton Journal
18/07 23:26 The Canadian Press